OFERTA

Kompleksowa obsługa księgowa

Chcemy aby świadczone przez nas usługi kompleksowej obsługi księgowej stanowiły wartość dodaną dla biznesu naszych klientów. W ramach przygotowanej przez nas oferty proponujemy Państwu:

Nasze duże doświadczenie oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań umożliwia nam podjęcie współpracy z firmami z całej Polski. Efektywnie zorganizujemy współpracę z Państwa firmą niezależnie czy od tego czy jej siedzibą są Katowice czy Kraków.


Usługi księgowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje pełen proces rozpoczynający się od ustalenia najkorzystniejszych dla naszego klienta zasad rozliczeń i ewidencji poprzez ewidencję zdarzeń gospodarczych aż do osiągnięcia wyniku procesu jakim jest sporządzenie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych i raportów zarządczych.

W zależności od etapu na jakim znajduje się Państwa firma w momencie rozpoczynania współpracy z nami proces ten jest odpowiednio modyfikowany i dostosowywany do Państwa potrzeb pozwalając na uzyskanie oczekiwanych rezultatów.

Usługi księgowe związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych są każdorazowo swym zakresem dostosowywane do Państwa potrzeb. W podstawowym schemacie obejmują między innymi:

 1. Opracowanie polityki rachunkowości, w zależności od potrzeb klienta zgodnej z polską ustawa o rachunkowości bądź międzynarodowymi standardami rachunkowości  
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym księgi głównej i ksiąg pomocniczych w postaci rejestrów środków trwałych rejestrów VAT i analityk rozrachunków zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości  
 3. Sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych i statystycznych zgodnie z wymogami ustawodawczymi, których sporządzenie jest możliwe w oparciu prowadzone księgi rachunkowe, w tym  
  - informacje o wysokości podatku dochodowego od osób prawnych,
  - informacje o wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności w przypadku spółek osobowych,
  - deklaracje VAT,
  - deklaracje NBP,
  - sprawozdania GUS 
 4. Przygotowanie końcoworocznego pełnego sprawozdania finansowego zgodnie z statutowymi zasadami rachunkowości obowiązującymi naszego klienta
 5. Przygotowanie miesięcznych/ kwartalnych/ rocznych raportów zarządczych zgodnie z ustaleniami z klientem  
 6. Bieżące doradztwo księgowo-podatkowe związane z działalnością klienta

Nasze biuro rachunkowe zapewnia dostęp on-line do prowadzonej ewidencji księgowej. Bieżący dostęp do informacji finansowej pozwala Państwu na szybka analizę danych i dynamiczne podejmowanie decyzji tak ważne w dzisiejszym zmiennym otoczeniu gospodarczym.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

W mniejszych przedsiębiorstwach gdzie pełne księgi rachunkowe nie są wymagane przepisami prawa jedną z częściej spotykanych form rozliczeń jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. W ramach naszych usług księgowych związanych z prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów proponujemy Państwu między innymi:

 1. Prowadzenie zgodnie z przepisami prawa ewidencji w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów  
 2. Prowadzenie rejestrów VAT - w przypadku firm będących podmiotem tego podatku  
 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych  
 4. Sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych zgodnie z wymogami ustawodawczymi, których sporządzenie jest możliwe w oparciu prowadzoną ewidencję, w tym  
  - informacje o wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności
  - deklaracje VAT,
 5. Przygotowanie miesięcznych/ kwartalnych/ rocznych raportów zarządczych zgodnie z ustaleniami z klientem  
 6. Powyższy zakres usług jest zakresem podstawowym i może być dowolnie modyfikowany w ramach Państwa potrzeb.

Wyprowadzenie zaległości księgowych i podatkowych zgodnie z ustaleniami z klientem

Życie gospodarcze jest bardzo urozmaicone i pełnie niespodzianek. W wyniku zdarzeń często przypadkowych okazuje się, iż w firmie nawarstwiły się zaległości księgowo-podatkowe i firma straciła poczucie pewności prawidłowości prowadzonych ewidencji. W takiej sytuacji chętnie Państwu pomożemy powrócić do stabilności i poczucia bezpieczeństwa rozrachunków z urzędem skarbowym.

Nasza firma świadczy usługi wyprowadzenia zaległości księgowych i podatkowych. W tym przypadku zakres prac i odpowiedzialności każdorazowo jest ustalany indywidualnie z klientem.

Płace

Nasze usługi w zakresie płac obejmują między innymi:

 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac pracowników i zleceniobiorców
 • wyliczanie składek ZUS  i PPK
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, dokumentów rejestrujących i wyrejestrowujących pracowników,  
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie w tym zakresie informacji miesięcznych  
 • sporządzanie deklaracji PIT dla pracowników wynikających z obowiązku pracodawcy oraz rocznej deklaracji PIT-4R  

Zobacz również:

CHĘTNIE ODPOWIEMY NA PYTANIA
ZADZWOŃ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
E-MAIL