Zapytanie ofertowe

W oparciu o nasze doświadczenie wiemy, iż każde przedsiębiorstwo jest indywidualnością i do każdego należy podchodzć mając na uwadze jego specyfikę. Dlatego też, cena naszych usług kalkulowana jest każdorazowo indywidualnie w oparciu o nakład pracy niezbędny do ich wykonania z uwzględnieniem wysokiej jakości usług oraz konkurencyjności ceny. W związku z tym, w celu ułatwienia Państwu kontaktu z nami i oceny atrakcyjności naszej oferty przy równoczesnym zapewnieniu rzetelności otrzymanej przez Państwa informacji prosimy o wysłanie wiadomości na adres katowice@ekonomist.pl lub skorzystać z poniższego formularza.


* Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.